מפגשים פרטנייםצעד ראשון בדרך לשיקום מהתמכרויות הוא שבירת מחסום ההכחשה, שמאפיין התנהגות ממכרת. עלינו להיות מסוגלים "לברך לשלום" ולהכיר בכך שהתנהגות מסוימת השתלטה על חיינו כדי שבהמשך נוכל "להיפרד ממנה לשלום". הבנה, מלווה בחסד כלפי עצמנו, מלמדת אותנו לקבל את ההתנהגות הדיספונקציונלית שלנו, כתגובה למציאות קשה ביותר שלא הייתה לנו כל שליטה עליה.
מסגרת של מטופל ומטפל יעילה מאוד בסוג זה של תהליך גילוי עצמי.

כשם שאנו שונים זה מזה, כך גם תפקידן של התמכרויות בחיי כל אחד מאיתנו, הנו שונה. האופן בו כל אחד מאיתנו חווה ומגיב לאוכל או לשימוש בחומרים כימים שונים, הוא תולדה של תגובתנו לכאב. הוא הופך משמעותי מאוד לדרך בה אנו מנהלים את חיינו. הרגלים דיספונקציונלים שימשו מנגנון הגנה מסבל עמוק, או שהצילו אותנו מחוסר-איזון רגשי. ברמה הפשטנית ביותר - הם אפשרו לנו לשרוד.

על מנת להשתחרר מההתנהגות שמחוללת שמות בחיינו - עלינו להבין ולקבל את הדואליות שבה - את שני פניה. העבודה הפנימית שאנו עושים מאתגרת אותנו לגלות רוך וחמלה כלפי עצמנו ולטפל בתהליך, וגם בעצמנו, במידה של חסד ופתיחות. עלינו ללמוד להעריך, באופן ממשי, את הקשיים שהיו עלינו להתמודד איתם תוך כדי המסע שלנו.