משלבים גישות שונות למטרה אחתכדי להשתקם, יש לאמץ גישה שמסתמכת על פסיכותרפיה מסורתית, אך פורצת את גבולותיה ומשלבת גישות נוספות. לא די בהבנה קוגניטיבית כדי להשתחרר מהתנהגויות ממכרות וליצור איכות חיים. קיימות מספר גישות שמציעות כלים יעילים,  שבעזרתם אפשר להתמודד עם אתגרי היומיום. השימוש בכלים אלו על בסיס יומי, הינו חלק בלתי נפרד, אם לא החשוב ביותר, של תהליך השיקום.  

שיטות הטיפול המפורטות בהמשך משקפות את מכלול התפיסה הטיפולית שלנו. תפיסה זו תומכת בלמידה של התנהגויות חדשות ושינוי אמצעי התגמול. היא מאפשרת לחדש את הקשר עם עצמנו. אנו מגלים חופש חדש לבחור בבחירות אינסופיות, קטנות כגדולות, כיצד אנו רוצים לחיות את חיינו. בחירות המשקפות מי אנחנו, ומה נכון לכל אחד מאיתנו, מצמצמות את הצורך בהרגלים ממכרים. אנו לומדים לחיות עם עצמנו בהרמוניה מלאה שנובעת מהיכולת החדשה לבחור. בדרך זו אנו יוצרים באופן מודע שיקום שהופך לדרך חיים.